Gure oinarriak_Nuestras bases

(Abajo en castellano)

Plisti-Plastak hiru oinarri pedagogiko ditu eta honakoak dira:

-NATURAREKIKO KONTAKTU ZUZENA: haurrak bereziki garai honetan naturarekiko sentiberak dira berarekin modu holistikoan identifikatzen direlako. Naturak mugimendurako eta zentzumenen bidezko pertzepziorako kalitatezko guneak eskaintzen ditu leku itxietan lortzeko zailak direnak.

Naturarekiko harreman jarraituak  identifikazio eta kidetasun zentsua sortzen du, noizbehinkako bisitaldiekin nekez lortzen dena. Horrek suposaten du ia berehala inguru naturalekiko errespetuzko jarrera eta jokaera bilakatu egiten dela, helduaren azalpenak eta bitartekaritza beharrezkoa izan gabe.

-BEREZKO JOLAS ASKEA: jolas hori haurren garapenerako katalizatzaile nagutzat jotzen dugu. Jolasean, haurrak bere buru ezagutzen du, bere izaera eta autonomia garatzen ditu,  bizi eta ikasi duena barneratu eta ikasten du, ingurunean duen mundura egokitzen da, esperientziak berriro bizitzen ditu eta tentsioak egozten ditu.

Aldi berean, jolas hori bideratu gabe eta bidelagunen egotea maitekorra, itxaropentsua eta adeitasunezkoa da. Laguntza hori entzute sakonean eta umearen sentimenduei eta beharrei, bere garapen erritmoari eta bere nortasunari errespetzean datza.

-UMEEN GARAPEN PROZESUEI ERRESPETUA: errespetu hori zuzenduta dago haurren berezko barne plana garatzen ziurtatuko duen segurtasunezko giro emozionala bermatzen duen ingurunea umeei eskaintzera.

Azpimarratu nahi dugu garapenerako giro egokia ez dela ingurune estatikoa, baizik eta, umeen, bidelagunen, beste helduen, familien eta ingurunearen  arteko etengabeko loturaren bidez bilakatzen eta garatzen den zerbait.

Prozesu hau zaintzeko, giro hori laguntzen duten elementu batzuk honakoak dira:

  • Adinen arteko nahasketak ume bakoitzaren prozesua modu naturalean eman dadin laguntzen du guztiek guztiekin ikasten dutelako guztien artean elkar zaintzen direlako.
  • Eguneroko erritmoa, umeen erritmoa. eguneroko prozesua espektatibarik gabe, nahikeriarik gabe, entzutetik, behaketatik eta onarpenetik bidelaguntzen dugu. Ondorioa da ume-taldeak goizeko igarotzea gidatzen duela.

 

cropped-plisti-plasta-ipuina.png

NUESTRAS BASES (Castellano)

Plisti-Plasta tiene tres bases pedagógicas y son las siguientes:

-EL CONTACTO DIRECTO CON LA NATURALEZA: los niños y las niñas a esta edad son especialmente sensibles a la naturaleza, ya que se identifican con ella de manera holística. La naturaleza ofrece espacios de calidad para el desarrollo del movimiento y de la percepción sensorial difíciles de reproducir en espacios cerrados.

El contacto frecuente o casi permanente con la naturaleza genera un sentido de identidad y de pertenencia a ella que es difícil de conseguir con visitas esporádicas. Ello supone que de manera casi inmediata se desarrollan actitudes y comportamientos de respeto al entorno natural, casi sin la necesidad de explicación o mediación por parte de la persona adulta.

-EL JUEGO LIBRE Y ESPONTÁNEO: este juego lo consideramos el principal catalizador del desarrollo de los niños y niñas. Jugando la niña o el niños se descubre a sí mismo, desarrolla su personalidad y autonomía, asimila y aprende lo que vive, se adapta al mundo que le rodea, revive su experiencia y descarga tensiones.

Al mismo tiempo, este juego se desarrolla desde el acompañamiento no-directivo, cariñoso, confiado y respetuoso por parte de las bidelagunas. Este acompañamiento está basado en la escucha y el respeto a sus sentimientos y necesidades, a su ritmo individual de desarrollo y a su personalidad.

-EL RESPETO A LOS PROCESOS DE DESARROLLO: este respeto está enfocado en ofrecer a las niñas y a los niños un ambiente de seguridad emocional que facilita el desarrollo del plan interno de los niños y niñas.

Queremos destacar que un ambiente propicio para el desarrollo no es algo estático, sino, algo que evoluciona y se desarrolla en conexión continua entre niños/as, bidelagunas, otras/os adultas/os, familias y entorno.

Para poder cuidar este proceso de desarrollo, algunos de los elementos que lo favorecen son:

  • La mezcla de edades ayuda a que el proceso de cada niña o niño se dé de manera natural, ya que todas/os aprenden con todas/os y todos/as cuidan de todos/as.
  • El ritmo diario, el ritmo de la niñas y niños. Acompañamos el proceso diario sin expectativas, sin exigencias, desde la escucha, la observación y la aceptación. Lo que se traduce en que el propio grupo de niños y niñas es quien guía el transcurso de la mañana.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s